Ik was bang mijn kinderen te verliezen…..

12 jaar geleden liep ik met mijn ziel onder de arm door de wijk in een poging de voortkruipende tijd
te versnellen. Wilde ik vandaag en in de toekomst mijn kinderen weer alleen kunnen zien, moest ik
definitief stoppen met drinken. Een volgende terugval zou de laatste kunnen zijn, één waarbij ik niet
meer de moed zou kunnen opbrengen om te stoppen. Moed en zelfvertrouwen waren weg,
Schaamte, onmacht en angst waren daarvoor in de plaats gekomen. Onbewust liep ik langs de kerk,
hoorde stemmen, hij was dus open. Ik kon naar binnen om een kaarsje aan te steken en Maria om
hulp te vragen. Ik durfde niet, ik voelde me niet waardig oog in oog met haar te staan, liep
langzamer, bad tot haar om hulp, kreeg vochtige ogen, hoopte dat ze me zou verhoren, maar vond
eigenlijk dat ik het niet had verdiend, al haar goedheid had verbruikt. Ik kwam weer thuis, 25
minuten voorbij, nog 284 te gaan voordat ik mijn kinderen uit school kon halen.
En nu, de herinnering aan die dag in 2008 staat in mijn geheugen gegrift, zijn mijn gebeden verhoord.
Mijn zelfvertrouwen kwam weer terug. Langzaam krabbelde ik weer op, zelfvertrouwen verving
langzaam mijn zelfmedelijden. Eindelijk kon ik aan mijn AA vrienden laten zien, dat ik het ook kon,
stoppen met drinken. Ik kan ze nu recht in de ogen kijken en krijg een vriendelijke blik terug. Bedankt
allemaal, uit het diepste van mijn hart.
Die dag in 2008 heeft me gemaakt tot de man die ik nu ben, met mijn positieve en minder positieve
kanten, maar tevreden zonder drank. Aan de nieuwelingen wil ik zeggen dat hoe hopeloos je
pogingen ook lijken, uiteindelijk gaat het lukken. Blijf AA bijeenkomsten bezoeken, prent het gebedje
in je hoofd, je bent het zelf die grijpt naar de alcohol, je bent het dus ook zelf de enige die je daarvan
af kan houden. Bedenk dat er nooit een reden is om te drinken, alleen verleiding en die kun je
weerstaan. Concentreer je op vandaag en verleng zo dag voor dag je alcoholvrije periode. Ik wens je
veel succes, zelfvertrouwen en geluk. Tot gauw bij een bijeenkomst van onze groep.

Hans